Barks Optik
   


Leg. Optiker Hans Bark
(av Socialstyrelsen Legitimerad optiker)

Box 286, 178 24 EKERÖ
Mobil: 070 - 275 28 10
Tel: 08 - 560 308 13
skytte.optik@telia.com
http://www.barksoptik.com

 

Artiklar:

Läs artiklar, tips och råd här.

 Artikelförfattaren, Hans Bark.
 

Artikel om Irisbländare (pdf fil). Behovet av irisbländare uppstår när skytten har svårt att hålla fokus på riktmedlen. Detta märks mest i mulet väder och vid skytte inomhus, oavsett om skytten har en korrigerad syn eller ej. Optiker Hans Bark går igenom varför vi behöver irisbländare och vilka fördelar som finns.

Artikel om Fyra snäpp höger fem snäpp upp (pdf fil) Vet du vad du ser eller ser det bara bra ut? Vissa skyttar märker kanske inte av att synen blivit sämre utan reagerar först på att skyttet går dåligt. Då kanske det är dags att uppsöka en optiker.

Artikel om Experiment med optiska hjälpmedel (pdf fil) Optiska hjälpmedel för pistolskytte har alltid kittlat uppfinnarna. Skytteoptiker Hans Bark har experimenterat med de flesta anordningarna och förklarar här hur de fungerar.

Artikel om Greppet direkt (pdf fil). Skytteoptiker Hans Bark har tidigare berättat om ögats funktion i NP. Här ger han oss även insyn i vad som händer i hjärna och muskler när vi greppar vapnet och hur vi kan skjuta bättre genom att förstå sambanden.

Artikel om Fokus på kornet (pdf fil). Synen är det sinnesorgan vi använder mest inom pistolskyttet. Skytteoptiker Hans Bark, själv pistolskytt, ger oss här en intressant inblick i vad som händer i ögon och hjärna när vi skjuter.

Artikel om Bättre siktbild (pdf fil). Vad är egentligen ljus och hur påverkar det vårt skytte? Skytteoptiker Hans Bark ger här tips om hur man bland annat med hjälp av olika fi lter skapar en så optimal siktbild som möjligt.

Artikel om Syn på Veteraner (pdf fil). Hur är det med synen hos en pistolskytt när han/hon går in i ”veteranåldern” och kanske vill skjuta i Vy eller Vä? Man får inte ta åldern till intäkt för att det går sämre, säger skytteoptiker Hans Bark som här förklarar vad som händer med ögonen.

Artikel om Ögondominans (pdf fil). Ett ofta återkommande diskussionsämne bland skyttar är ögondominans. En del vet inte riktigt vad detta är, eller hur man tar reda på vilket öga som dominerar, och vilken roll ögondominansen har t.ex. vid pistolskytte. Vilket öga man skall sikta med och hur man på olika sätt kan reda ut problemen.

Artikel om Pistolergonomi (pdf fil). Vad är ergonomi? Ordboken förklarar det med “Läran om den mänskliga kroppens funktion under arbete, samt studier av hur arbetsmiljö, redskap med mera fungerar och kan anpassas till människan”. Ergonomi är alltså i högsta grad en viktig del inom pistolskyttet.

Artikel om Pistolergonomi (pdf fil) Redskap, fordon, maskiner, verktyg, möbler och hjälpmedel designas för att passa människan så bra som möjligt. Det gäller också våra pistoler och revolvrar. Man strävar efter att få optimala förutsättningar för att skjuta perfekta skott inom ramen för tävlingsbestämmelserna.

Artiklel om ABC-pistolen (pdf fil). Skytteoptikern Hans Bark har alltmer kommit att uppskatta sin Neuhausen som han kan använda i de flesta förekommande tävlingarna. Enda bekymret är vapenkontrollen som ofta underkänner honom omedelbart vid invägningen.

Artikel om Supersyn (pdf fil). Vad är "Supersyn" och kommer vi skyttar att ha glädje av det?

Artikel om Fältskyttesyn (pdf fil). Fältskyttets uppläggning med korta tider, olika avstånd och förflyttningar i sidled kräver lite extra av det siktande ögat hos en pistolskytt. Råd och tips om hur du kan förbättra din fältskyttesyn.

Artikel om 45+ (pdf fil). Pistolskyttar utöver ofta sin sport långt upp i åren. Den framskridande åldern utgör i allmänhet inga större problem, utom i ett avseende: Synen. Alla människor får förr eller senare uppleva den dag då ögonens åldrande märks.


- Artiklar, tips och råd


 

Startsidan · Skyttebågar · Filterglas · Diopter, Irisbländare & Täckskivor  · Adapter ·   Länkar · Kontakt