Barks Optik
   


Leg. Optiker Hans Bark
(av Socialstyrelsen Legitimerad optiker)

Box 286, 178 24 EKERÖ
Mobil: 070 - 275 28 10
Tel: 08 - 560 308 13
skytte.optik@telia.com
http://www.barksoptik.com

 

Skyttebågar:

Din skytteoptiker, legitimerad optiker Hans Bark, hjälper dig med optiska hjälpmedel anpassade till varje skyttegren du ägnar dig åt.


 

En synundersökningen tar cirka 30 minuter och några vapen behöver du inte ta med eftersom jag har attrapper för de vanligaste skyttegrenarna. Eget vapen går dock att ta med om så önskas.

[Modell 202] [Modell 402] [Knobloch] [Jäggi Nova] [Champion] [Skanåker] [MECglas] [Skytteskyddsglasögon]

Samtliga skyttebågar med tillbehör finns i lager som redovisas på hemsidan. Skytteskyddsglasögon med eller utan adapter för korrektionsglas finns också.

För tid för synundersökning är du välkommen att ringa, 08-560 308 13 eller 070-275 28 10.


- Artiklar, tips och råd


 

Startsidan · Skyttebågar · Filterglas · Diopter, Irisbländare & Täckskivor  · Adapter ·   Länkar · Kontakt